Facet Band no.1 - Fingerprint %22Facet Band Fingerprint (1)%22, Brian Kivuti (February 22, 2018) [web.v.5.FingerprintSQUARE].jpg

Facet Band no.1 - Fingerprint

140.00
Facet Band no.1 - GPS 9_%22Facet Band no.1 (Floating)%22, Brian Kivuti (August 31, 2017) [web.V.2.Square].jpg

Facet Band no.1 - GPS

110.00
BOUND noº1 side

BOUND noº1

150.00
BOUND noº2 %22BOUND no.2 (left)%22, Brian Kivuti (October 06, 2017) [web.v.1].jpg

BOUND noº2

110.00
BOUND noº3 %22BOUND no.3 (left)%22, Brian Kivuti (October 06, 2017) [web.v.1].jpg

BOUND noº3

110.00
BOUND noº4 back

BOUND noº4

120.00
BOUND noº5 left

BOUND noº5

140.00
Sea Form no.1 2 - %22Sea Form no.1%22, Brian Kivuti (2015) [v.2.border.web].jpg

Sea Form no.1

150.00
Sea Form no.3 12 - %22Sea Form no.3%22, Brian Kivuti (2015) [v.2.border.web].jpg

Sea Form no.3

70.00
Sea Form no.4 16 - %22Sea Form no.4 [v.2]%22, Brian Kivuti (2016) [v.2.border.web].jpg

Sea Form no.4

60.00
Sea Form no.5 20 - %22Sea Form no.5 [v.2]%22, Brian Kivuti (2016) [v.2.border.web].jpg

Sea Form no.5

60.00
Sea Form no.9 36 - %22Sea Form No.9%22, Brian Kivuti (2016) [v.2.border.web].jpg

Sea Form no.9

106.00
Sea Form no.10 40 - %22Sea Form No.10%22, Brian Kivuti (2016) [v.2.border.web].jpg

Sea Form no.10

140.00
Sea Form no.11 42 - %22Sea Form No.11%22, Brian Kivuti (2016) [v.2.border.web].jpg

Sea Form no.11

70.00
Sea Form Curl no.1
sold out

Sea Form Curl no.1

70.00
Braid Ring 20190713_183356.jpg

Braid Ring

86.00
Wrap Ring . Pale Silver 2_%22Wrap Ring%22, Brian Kivuti (January 19, 2018) [web.v.3.Square].jpg

Wrap Ring . Pale Silver

85.00
Wrap Ring . Dark Grey 3_%22Wrap Ring%22, Brian Kivuti (January 19, 2018) [web.v.3.Square].jpg

Wrap Ring . Dark Grey

85.00
Tevmo Ring %22Tevmo Ring%22, Brian Kivuti (November 15, 2018) [web.Phone Photo 1].jpg

Tevmo Ring

68.00
Promise Ring no.1 %22The Promise Ring, Rolling 1%22, Brian Kivuti (October 05, 2019) [web.Full].jpg

Promise Ring no.1

106.00
Promise Ring no.2 %22The Promise Ring, Rolling 1%22, Brian Kivuti (October 05, 2019) [web.Full].jpg

Promise Ring no.2

106.00
Triple Loop noº2 %22Triple Loop Ring no.2, 2%22, Brian Kivuti (October 02, 2019) [web.Square].jpg

Triple Loop noº2

9,200.00
Triple Loop noº3 %22Triple Loop Ring no.3, 2%22, Brian Kivuti (October 02, 2019) [web.Square].jpg

Triple Loop noº3

9,200.00
Orb Ring noº1 IMG_20190220_121423-01.jpeg

Orb Ring noº1

90.00
Orb Ring noº2 IMG_20190220_121351-01.jpeg

Orb Ring noº2

90.00
Copy of Orb Ring noº2 IMG_20190220_121617-01.jpeg

Copy of Orb Ring noº2

130.00